ተናዘዝ በልዎ ትንፋስ ኣይትሃብዎ ኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ መበል 25 ክፋል ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ

ተናዘዝ በልዎ ትንፋስ ኣይትሃብዎ

 ኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ

 መበል 25 ክፋል ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን

 

መን ኢኻ ታ ክንዲ ህዝብታት ዶብ

ተሐላቒ  መሲልካ ትደሊ ሰበብ..

 

ኤረትራ ቀይሕ ባሕራ ሕላገታ

ሃገርና ኣቁርመም ኣሽርመም ዶባታ

 

ኣለዉዋ ሐለውቲ ወሰናስን ህዝብታታ

መንን መንን ለኣኽትኹም ኣታ

ዑሳባት ከይንሳነ ከሊእኩምና ሩፍታ

ታሪኽኩም ኪሒድኩም ክንዲ ወያነ ቱታ..

 

ጻማን መስዋእትን ጀጋኑና ንከንቱ

ብጉጅለ ኢሰያስ ህዝቢ ተኻላቢቱ

ብሰንክኹም እባ ታሪኽና ሃውቲቱ..

 

ነዚ ውን ንቋዕ ኣርከብናሉ

ኤረትራዊ መንነት ክብልሉ

 ክፈላልዩና ዝተኸፈሉ ተዃሉ..

 

ኣብ ዶባት ዘሎ ኤረትራዊ ክቡር

መንኢኻ ታ ክንደይ ከ ትደፍር

ኣብ መንጎ ደቀባት ተእቱ ዕግርግር..

 

መን ኢኻታ ከም ዕፉን ሽፉን

ህዝቢ ሽመጃና ብኤረትራውነቱ ሕቡን

ደምዩ ኤረትራ ንኤረትራዊያን ክትከውን

መንኢኻ መርዘን ሕማም ርእሲ ትኸውን..

 

ወሰናስን ሰረየ ውን ከምኡ

ኣሕሊፉ ዘይህብ ንዓደቡኡ

ኣስላማይ ክስታናይ ሐቢሩ ተሰዉኡ..

 

መን ኢኻ ታ ቃንዛ ኩርምቲ

ክትፈላልየና ትብል ላዕሊ ታሕቲ

 ኣይንፋላለን እዩ መልስና ንከሐድቲ..

 

ናበይ ንምብጻሕ ዝኹሉ ጸፋዕፋዕ

ወገሔ ጸብሔ ተሐለቕቲ ንመን ድፋዕ

ሐላይ መሲልካ ንብዓት ሐርገጽ ምንባዕ..

መን ኢኻታ ብዶብ

ኣማሳሚስካ ትደሊ ሰበብ

ንደቂ ሳሆ ምስ ደቂ ኢሮብ

ንህዝቢ ትፈላሊ ከይእከብ..

 

መን ኢኻ ተእቱ ሕንፍሽፍሽ

ክንደይ ከፊሎምኻ ሞቕሺሽ

ኣብ ፓልቶክ ትብል ዘለኻ ሹሽ..

 

ዕላማ ኣለዋሃ ምላሽ ደቂ ኤረ

ብኢሰያስ ሕልሞም ስለ ዘይሰመረ

ግን እኒ መልሐሶም ዕረ

ረኺቦም ኣለዉ ኣብዑር መብረ..

 

በላዕቲ ጎጎ ምስ ሃንዛ

ሐሊብ ሰተ ህዝብታታ

ኤረትራና ሃብታም ዩ ሜሬታ

ሸሞንተ ኣውራጃታት ወነንታ

ኣስላም ምስ ክስታን ደቀባታ..

 

ወሰናስን ኣከለጉዛይ ሰራየ

ዘይፈልጥ ደሎ ከም ዝተሃሰየ

ኣጆኹም እንዳ በለ ከይሰልከየ

ሐቤሬታ እንዳሃበ ንገድሊ ዝናበየ

ሐላይ ተመሲልካ ትብል ወየ ወየ..

 

ኣቱም ደቂ ጀጋኑ ተናዘዙ

እላቦ ኣሰር ኣቦታትኩም ክትሕዙ

ንኮንቱ ኣይኮነን ደሞም ዊሒዙ..

 

ንተናዘዝ ብልዎ ትንፋስ ኣይትሃብዎ

ንኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ

ንመበል 25 ክፋል ብለበዋ ክዓጽዎ..

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና

ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና


Leave a Reply