ሰብ ዝረኽቦ!!                              ብገዛኢ ኪዳነ  ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ኢንተርነት፣ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ኣዚዩ ዘሻቕል ኩነታት በጺሑ ከም ዘሎ ንኹልና ብሩህ ኢዩ። ይኹን እምበር ኣጸጋሚ ኩነታት ሃገርና ካብ ተረደእና መፍትሒኡኸ እንታይ ኢዩ ኢልና ሕቶ ነልዕል እሞ፣ ናይ’ቲ ጸገም ፈታሕቱ ደኣ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኢዩ እቲ መልሲ። እሞ ናይ …

ምንቅስቓስ 21 ጥሪ ፎርቶ ኣካል ተቓውሞ ሓይልታት’ዩ!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ቀጸላታት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሓደ ሰብኣይ ክረኣዩ ዝጸነሑ ምብልላዕን ሕቶታት ሓይልታት ምክልኻልን ብዝልምከት፡ ኣብ በበይኑ እዋናት ንህዝና እሙን ሓበሬታታት ክዝርግሕ ጸንሑ’ዩ። ከምኡ’ውን ሓይልታት ምክልኻል ረፋድ 21 ጥሪ 2013 ህንጻ ሚኒስትሪ ዜና ብምቍጽጻር ኣብ ህዝቢ ዘቕረቦ ጠለብ፡ ሻቡ ብሓጽር ድሕረ ባይታ ኣደጊፉ ንህዝብና ኣቕርብዎ’ዩ። ግንባር ሃገራዊ …