ቃል ሓዘን !!

information-and-caltural-office-header

ቃል ሓዘን !!

Alemtsehay-Dr-beyene

ሓፍትና ወይዘሮ ኣለምጸሃይ መድሃኔ በዓልቲ ቤቱ   ንኽቡር ነብስሔር ዶክቶር በየነ ኪዳነ ብሕማም ምኽኒያት ካብዛ ዓለምና ብሞት ምፍላያ ኣዚዩ መሪር ሓዘን እናተሰማዓና፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምስ ኩሉ መሰረታቱን መሪሕነቱን ንመዋቲት ክብርቲ ሓፍትና ኣለም ጸሃይ መንግስተ ሰማይ የዋርሳ፣ ንስድራ ቤታ ድማ እግዚኣብሔር ጽንዓቱ ይለግሶም እናበልና፣ ናይዚ መሪር ሓዘን እዚ ተኻፈልቲ ምዃና ንገልጽ።

ወይዘሮ እለምጸሃይ ብዕለት 01.06.1952 ካብ ኣቦኣ መድሃኔ ትርፈን ካብ ኣዲኣ ወ/ሮ ትዕበ ዑቕበን ኣብ በራቒት/ ሰንዓፈ ተወሊዳ ዓበየት። ብ 1973 ድማ ንዶ/ር በየነ ተመርዓወት። ሰለስተ ቆልዑ

  1. ነፍሰሄር ዳብራ በየን
  2. ወጋሕታ በየነ
  3. ነፍሰሄር መዋእል በየነ

ድማ ወለደት።

ንወ/ሮ ኣለም መንግስተ ሰማይ ንጓሎም ወጋሕታ በየነ ኩሉ መቕርብን ጽንዓት ይሃብ።

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ኣካል

 

ተጋዳላይ ግዳይ ድዩ ወይስ ጠንቂ ናይቲ ጉዕዙይ ህግደፋዊ ፖሊሲ ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም

Tadesse

ተጋዳላይ ግዳይ ድዩ ወይስ ጠንቂ ናይቲ ጉዕዙይ ህግደፋዊ ፖሊሲ                              ታደሰ ኪዳነ     በርሚንግሃም              ሕዳር 24 2015 ብዙሓት ሰባት “እዚ ሕቶ`ዚ ክለዓል`ውን ኣይነበሮን” ከም ዝብሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እንተኾነ ብገለ ሰባት ንክብርን ተራን ተጋደልቲ ዘቛሽሽ ዘረባታት ይስማዕ ስለ ዘሎ፡ ብዛዕብኡ ቁሩብ ምዝራብ ጽቡቕ እመስለኒ። እዚ ዘረባታት`ዚ ካብ ነጻ ርእይቶ ናይ ውልቀ ሰባት …

ህግደፍ መንነት ክሓተካ ንስኻኸ ሓቲትካዮ ዲኻ? Tesfamariam Wel

ሰይጣን ሊኡኹኪ ከተባላሽዊ ባህሊ
ኣዕንትኺ ለኺኺ ብርቢዒቱ ኩሕሊ
መሓሸኪ ነይሩ መልሓስኪ ተትኳሓሊ
ኣብ ክንዲ ህግደፍ ንህዝበይባ ክትብሊ
ምሓሰብኪ ኹነታት ዓድኺ ከተስብህሊ

ኣንትን ብዕድመኽን ዓበይቲ መሳቱና
ይኣኽለክን ዕንደራ ተማህለላ ሰብ ኩና
ምቖረብናምበር በዚ ሎሚዶ ምዓበድና
ናብ ነብስና ንመለስ ፍኹሰት ይኣኽለና፣

بر قية تعزية

ensf logo-2

بر قية تعزية طالعتنا الاخبار المحزنة يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2015 برحيل فارس آخر من فرسان الشعب الإرتري المناضل سيد أحمد هاشم، الذي عرفته ساحة النضال الإرتري مناضلا وطنيا جسورًا، منذ أن شارك مع كوكبة من المناضلين في تأسيس رائدة نضالنا الوطني جبهة التحرير الإرترية.  إن الساحة الإرترية فقدت …

The Benefits of strategic communication among the Eritrean Opposition political and civic organizations By Fesseha Nair

The Benefits of strategic communication among the Eritrean Opposition political and civic organizations   By Fesseha Nair   The Eritrean Opposition either political or civic are now in a complex and uncertain environment internally and externally. In the past 15 years of struggle to unite them and build a common …

ሎሚ ንወደብ ዓሰብ ጽባሕ ንዓና ንደቅሰብ Tesfamariam Wel.

ሃገርና ናብ ዋጋ ዕዳጋ እናኽደት
ዓሻ ህግደፋዊ ብኮቦሮ ይጻወት
ዘይግድሶ ዋላ ህልም እንተበለት
ኣማዕድዩ ይሪኢ ዓሰብ ናተሸጠት

ተቐኒና ብዙሕ ተኣምር ክንሪኢና
ይቀራረብ እዩ ዘሎ ክሸጣ ሃገርና
መሬትና ንባዕዳውያን ከረክበልና
ንዓና ባራዩ ናይ ዓዕራብ ክገብረና
ኢሰያስ ክፍኣት ጥራዩ ዝሓልመልና

ተናዘዝ በልዎ ትንፋስ ኣይትሃብዎ ኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ መበል 15

berhe-Ogbazgi

ሕልሚ ህግደፋዊያን
ንደቀባት ኣቢሎም ብትን
ዘይስልጣኖም ሒዞም ኣይንሰድድን
ይብሉ ንሐውና ኣሕሊፋና ኣይንህብን..

ንምብትታና ገንዘብ ተዘርጊሑ ሎ
ደርቢ ተማሃሮ ሐሮስቶት ነጋዶ ሸቃሎ
ኤረትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ንካታተሎ
ሕሹኽ በብበይንኻ ኣነ ኣነ ይበዝሕ ኣሎ
ተወዲብና ብጥርኑፍ ብኣጋ ንካልላኸሎ..

الحملة الوطنية الإرترية لدعم مدارس اللاجئين الإرتريين

    رابطة طلاب سوريا في – واتفق الحضور على أن يتم نشر المعلومات عن هذا المشروع في كل المواقع الإلكترونية الإرترية لإعطاء هذا المشروع مداه العالمي، وأن تتعاون الروابط في كل مكان مع من تراه مناسبًا للمساعدة في هذا المضمار من جمعيات، ومنظمات، وأفراد، حتى يكون المبلغ الذي يتم …

وثائق توضح المنطلق الأساس لرؤية بتودد – 11/7/2013

ensf logo-2

وثائق العميد بتودد أبرها “….دُفن أناسٌ من ذهب أمثال بتودد في باطن الأرض نتيجة رُعبنا من إسياس وسلوكنا الإنتهازي، وتهافتنا لننال الذهب الآتي من باطن الأرض .. والنتيجة كانت الضياع”.                                                                                من أقوال المناضل أمانئيل إياسو وثائق توضح المنطلق الأساس لرؤية بتودد – 11/7/2013 الحلقة الأولى: قرائنا الكرام: ننقل إليكم …

ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ክበራበር ንውዮርዩክ ዓባይ ጠርኒፍኪዮ ህዝበይ

ጮኳኒ ዘይብላ ሓዳስ ኤርትራ ክንምስርት
ንኹሉ ዜጋ ብዘይ ኣድልዎ ኣነጺሩ ዝጥምት
ወድ ሃገር ብትምህርትን ስራሕን ከምዝዕወት
ኪኢላታት ክንሃንጽዋ ብምዕባለ ንቕድሚት

እዚዩ ዕላማ ሰ. ሰልፊ ስዊዝን ንዩውዮርክን
ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ደምበ ንኽኸውን
ሓቢሩ ንኽቃለስ ጭኩን ህዝቡ ንኸድሕን
እንሆ ኣመስኪሩ ኣብ ጀነቭን ንዩውዮርክን

ተናዘዝ በልዎ ትንፋስ ኣትሃብዎ ኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ መበል 14 ክፋል

berhe-Ogbazgi

ኣብ ሞንጎና ሰዲዶም በተንቲ
ንዕቀት ኣብዚሖም ትምክሕቲ..

ሜሬት ዓዱ ከይኣቱ ዝኸልከልዎ
ናይ ሐርነት ቃልስና ክጥምዝዝዎ
ዝፍትኑ ናብ ዕላምኦም ክልውጥዎ..

ኤረትራዊያን ታይ ዓዚሙና
ብቢሄራት ተወደቡ እንተ በሉና
ከይምስለኩም ዝደንገጹልና..

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና

ቅሉዕ መልእኽቲ ንኣቶ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)

ensf logo-2

ቅሉዕ መልእኽቲ ንኣቶ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)   ክቡር ተቓላሳይ ኣቶ ግርማይ ኪዳነ፣  ሰውራዊ ሰላምታና ብምቕዳም፣ ኣብ ጥዕናኻ ምልኣት ኣብ ተካይዶ ዘሎኻ ሃገራውን ህዝባውን ቃልሲ ድማ ኣሳልጦ ንምነየልካ።  ዝኸበርኻ ሓው ግርማይ ኪዳነ፣ ብዛዕባ ኣብ ፈስቲቫል ካስል ናይ 2015 ተረኺብካ ዝተዓዘብካዮ ጉዳያትን፣ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባትን፣ በርገሳውያን ማሕበራትን፣ ሃገራውያን ባእታትን፣ ኣብ’ቲ ነጻ መድረኽ …

ደገፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ኣብ ኒውዮርክ

ensf logo-2

ደገፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ኣብ ኒውዮርክ    ዕለት 29/11/2015 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣንጻር ዲክታትርያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘቕነዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ተውዲዱ ከም ዘሎ ኩሉ ኤርትራውን ብኤርትራ ዝግደስን ብኣትኩሮ ዝከታተሎ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ። ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ዓመጽን …

ስትራተጂ ማለት አንታይ ማለት ኢዩ፣ስለምንታይከ የድሊ ብፍስሓ ናይር

ስትራተጂ ማለት አንታይ ማለት ኢዩ፣ስለምንታይከ የድሊ Why is strategic planning important? Depersonalizing the Eritrean Politics What we need is not leaders but leadership ብፍስሓ ናይር ኣብ ዝኾነ ውድባዊ ኣሰራርሓ፣ መንግስታዊ ይኹን ግላዊ፣ መኽሰባዊ ኩባንያ ይኹን ኢ-መኽሰባዊ ማሕበር ገለ ተመሳሳሊ መሰረታዊ ናይ ሓባር መለለይታት ኣለዎም። ናይ ሓደ አኩብ ሕዝቢ ወይ ጉጅለ …

رسالة رئيس الهيئة التنفيذية بمناسبة الذكرى الثانية لكارثة “لامبيدوزا”

ensf logo-2

رسالة رئيس الهيئة التنفيذية بمناسبة الذكرى الثانية لكارثة “لامبيدوزا” المحترمون والمحترمات، أهالي الضحايا، وكذلك ابناءنا الذين نجوا من الكارثة، إلى شعبنا الإرتري المناضل في كل مكان، لم يتوقف تأثير الكارثة ا التي جرت فصولها المأساوية في شواطي إيطاليا بـ “لامبيدوزا”، والتي تسببت في إزهاق أرواح أكثر من 368 من أبنائنا …

መልእኽቲ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግ.ሃ.ድ.ኤ. ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ህልቂት ላምፐዱዛ

ensf logo-2

መልእኽቲ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግ.ሃ.ድ.ኤ. ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ህልቂት ላምፐዱዛ  ክቡራትን ክቡራንን ስድራ ቤት ስውኣት፡ ክቡራት ደቕና ውጻእ መዓት፣ ክቡር ተቓላሳይ ህዝብና !  እዚ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዘጋጠመ፡ ንኤርትርውያን ጥራሕ ዘይኰነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ዓለም፡ ዘሕዘነ ህልቂት ናይ 368 ዜጋታትና ኣብ ላምፐዱዛ (ገማግም ዓዲ ጣልያን) ንዘልኣለም ኣብ ሓንጎልና ተቐሪጹ ክነበር ኢዩ። …